DISSonans är en blandad kör med c:a 20 medlemmar. Det något provokativa namnet  Dissonans skall tydas "samklang med spänning". 

Kören bildades 1980 av Ralf Friberg, som under många år ledde kören och var ordförande i Körfamiljen DISS. Under åren som följde leddes kören av Ingegerd Idar, Henrik Larsson, Per Åkerström, Per Larsson, Martin Engquist.

Körens repertoar har varit mycket blandad m,d allt från pop, visor, traditionell körlyrik och musikal. Nuvarande körledare är från hösten 2015 Ronnie Cryner.

DISSonans välkomnar nya sångare i alla stämmor.

Vi övar måndagar kl 19:00 Medborgarskolans lokaler, Södra Trängallén 2 A  

Körledare Ronnie Cryner