Low Ladies

Läs mer om oss på Facebook

LowLadies

Om oss

Low Ladies är en vokalgrupp bestående av nio riktigt låga andraaltar som bestämt sig för att trotsa naturlagarna och sjunga fyrstämmigt, a-cappella!


Bakgrund

Vårt namn, Low Ladies? Vi får ofta frågan och svaret är enkelt! Vi är andraaltar allihop, så namnet anspelar alltså på vårt röstläge, inte vår moral!


Presskontakt

maria.jobrink@glocalnet.net


Bokningsagent

maria.jobrink@glocalnet.net