Kontakt och körschema

DISSkanten
Ordinarie repetitionstid: Onsdagar kl. 19:00 - 21:00 
Lokal: Medborgarskolans lokaler Södra Trängallén 2A

Nya medlemmar är välkomna. Kontakta kontaktpersonen eller körledaren (se Kontakt nedan)

DISSonans
Ordinarie repetitionstid: Måndagar kl. 19 - 21
Lokal:Medborgarskolans lokaler Södra Trängallén 2A

Nya medlemmar är välkomna. Kontakta kontaktpersonen eller körledaren (se Kontakt nedan)

DISSomvill 
Ordinarie repetitionstid: tisdagar  kl 19.00 
Lokal: Medborgarskolans lokaler, Södra Trängallén 2 A

Nya medlemmar är välkomna. Kontakta kontaktpersonen eller körledaren (se Kontakt nedan)

GoDISS
Ordinarie övningsdag: onsdagar kl 18.00 - 18:45
Lokal: S:t Johannes kyrka, samlingssalen

Nya medlemmar är välkomna i samband med terminsstarten. Kontakta körledaren (se Kontakt nedan)

 LowLadies

 DISSopranos

 KONTAKT styrelse och körledare